Okolí

Bubovické vodopády

– 2 km –

Jsou dobře přístupné po turistické značce vesnice Srbsko a patří k nejkrásnějším místům na Karlštejnsku. Leží na Bubovickém potoce, který je po většinu roku zcela vyschlý. Vodopády jsou složeny z několika stupňů, nejvyšší dosahuje výšky 2 metry. V zimě bývají zamrzlé a tou dobou jsou také nejmohutnější. Díky mrazivému údolí zde led vydrží poměrně dlouho. 

Koda

– 2 km –

Národní přírodní rezervace od roku 1952. Vyvěrá zde silný pramen, nejsilnější v Českém krasu. Nad ním je vystavěna kaplička se studánkou a pramen je vyveden přímo do rybníka. Kodskou rokli z jedné strany tvoří vápencové skály s jeskyněmi a z druhé strany ji lemuje chatová osada, která tu vznikla ještě před vyhlášením rezervace. Součástí rezervace je Císařská rokle, kde vyvěrá menší pramen a vytváří jezírka.

Vápencový lom Alkazar

– 2 km –

Stěnový etážový lom Alkazar, zakousnutý do boku pravěkého hradiště Kozel, představuje hlavní dominantu údolí Berounky nad ústím Kačáku. Je vyhledáván horolezci jako lokalita pro sportovní lezení a často je též exteriérem pro natáčení filmů. V lomu je systém podzemních štol, v některých se v 50. letech 20. století skladoval radioaktivní odpad a jsou proto uzavřeny betonovými clonami. Některé štoly jsou ovšem přístupné v délce až několik desítek metrů.

Hrad Karlštejn

– 4 km –

Jeden z nejznámějších hradů v Čechách. Základní kámen byl položen 10. června 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Podle tradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a svatých ostatků, ty zde však spolu s českými korunovačními klenoty nalezly umístění až postupem času. Karlštejn byl původně budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo s jednou věží a až postupně se rozrůstal o části určené ke střežení klenotů. V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavšetovanějších hradů v Česku.

Velká - Malá Amerika

– 5km –

Velká Amerika (též zvaný Východní lom nebo lom Východ) je vápencový lom na území obce Mořina v okrese Beroun v České republice. Je největším ze skupiny zdejších lomů. Velikost lomu je asi 750×150 metrů. Ve východní, výše položené a proto nezatopené části skládají lidé z kamenů různé obrazce a nápisy, proto se tato část nazývá „Obrazárna“. Lom vytváří impozantní kaňon a je vyhledávaných turistickým místem.

Svatý Jan pod Skalou

– 5 km –

Poutní místo, jedno z nejkrásnějších míst Středočeského kraje. Monumentální přírodní útvar, skloubený dohromady s barokní architekturou, tvoří esteticky naprosto dokonalý obraz a je perlou Českého krasu. Jedná se o nejstarší archivně doložené poutní místo u nás.

Tetín

– 5 km –

Tetínské hradiště se nacházelo poblíž dnešní zříceniny hradu Tetín v místech dnešní obce. Bylo jedním z opěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách a jeho počátky jsou nejčastěji kladeny na přelom 9. a 10. století. V roce 921 zde byla zavražděna Svatá Ludmila.

Koněpruské jeskyně

– 6 km –

Koněpruské jeskyně jsou nejdelší jeskynní systém v Čechách. Jedná se o rozsáhlý třípatrový jeskynní systém budovaný v devonských vápencích s výškovým rozdílem mezi jednotlivými patry asi 70m. Nejdříve bylo objeveno v roce 1950 střední patro jeskyní a to zcela náhodou, při odstřelu v místním lomu. Koněpruské jeskyně blyl z větší části zpřístupněny v roce 1959. 

Rozlohou nejmenší je horní patro a nejrozsáhlejší je střední patro. Spodní, nezpřístupněné patro leží v hloubce asi 70m pod povrchem a má charakter chodbovitého systému. Bylo vytvořeno dešťovou vodou, která do něj proniká komíny a puklinami a postupně rozpouští vápencovou horninu, čímž dává vzniku krasu a krasových jevů. Zvláštností jsou zde tzv. Koněpruské růžice, které obsahují opál.

Důlní skanzen Solvayovy lomy

– 6 km –

Tvoří jej několik objektů – bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn. Návštěvník může během otevírací doby skanzenu volně procházet po vyznačených stezkách a podle názorných informačních tabulí získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence.

Beroun

– 9 km –

Městské medvedárium s medvědy z večerníčku, Tipsport Laguna – aquapark, Beroun Golf Resort, Ekocentrum Country Life, Eozhledna Děd u Berouna, Muzeum Českého krasu…

Nejhezčí cyklotrasa

Praha – Karlštejn – Srbsko  ( 25 km )